Styczniowy ranking serwisów tematycznych

Prezentujemy najpopularniejsze polskie witryny w dwunastu kategoriach tematycznych. Dane pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius. O przyporządkowaniu witryn do poszczególnych kategorii decyduje Rada Badania PBI/Gemius. Internet Standard zajmuje się jedynie publikacją wyników.

Rada Badania PBI informuje: "W przypadku witryn nieobjętych audytem site-centric podane wyniki badania są szacunkiem wynikającym z estymacji na populację danych uzyskanych z próby (panelu internautów). Ze względu na właściwości statystyczne błąd wyników dla witryn nieaudytowanych może być istotny i w szczególnych przypadkach osiągać kilkadziesiąt procent. Dlatego przy porównywaniu witryn poddanych i niepoddanych audytowi site-centric, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawyżenia lub zaniżenia wskaźników dla witryn nieaudytowanych. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA zachęcają właścicieli stron internetowych do poddania swoich witryn audytowi, a w przypadku cytowania wyników dla poszczególnych witryn zamieszczania informacji, czy dana witryna jest objęta audytem site-centric."

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Patrz także:

Grudniowy ranking serwisów tematycznych

Internet Standard