Antyspam dla Thunderbirda

Firma Cloudmark udostępniła finalną wersję rozwiązania antyspamowego Cloudmark Desktop przeznaczoną dla programu pocztowego Thunderbird.

Dotychczasowa wersja Cloudmark Desktop chroniła przed spamem i phishingiem użytkowników Outlook oraz Outlook Express. Nowa wersja może być wykorzystywana przez użytkowników programu pocztowego Thunderbird.

W programie wykorzystywana jest technologia "wielowymiarowych map genetycznych", która pozwala na opisywaniu każdej wiadomości za pomocą zestawu charakterystycznych dla niej cech (genotypu), takich jak nadawca, temat, liczba i wielkość liter, liczba wykrzykników, kolorów itp. Tak opisane wiadomości poczty elektronicznej program odnosi do wielowymiarowej mapy cech wiadomości spamowych i wiadomości pożądanych. Jeśli na mapie genetycznej większość sąsiednich genotypów należy do wiadomości spamowych, przesyłka klasyfikowana jest jako spam. Danych do mapy dostarczają w czasie rzeczywistym sami użytkownicy rozwiązania.

Wersję Cloudmark Desktop dla Mozilla Thunderbird oparto na tej samej technologii, którą wykorzystuje Cloudmark Server Edition przeznaczony dla rozwiązań korporacyjnych.

Józef Muszyński