Trend Micro: nowa wersja Control Manager

Firma wprowadziła udoskonalenia do konsoli Trend Micro Control Manager, umożliwiającej centralne zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki. Udoskonalenia te mają zwiększać efektywność oprogramowania zabezpieczającego Trend Micro NeatSuite w zakresie ochrony wielowarstwowej.

Trend Micro Control Manager 5.0 ma zapewniać użytkownikom zestawów NeatSuite Standard (dla średnich firm) i NeatSuite Advanced (dla dużych przedsiębiorstw), prostsze administrowanie, lepszą ochronę oraz skalowalność. Najnowsza wersja udostępnia dodatkowo niestandardowe szablony raportów oraz wykresy tworzone w czasie rzeczywistym.

NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced to zintegrowane, centralnie zarządzane rozwiązania zabezpieczające, obejmujące całą sieć przedsiębiorstwa od bramy po punkty końcowe. Trend Micro Control Manager jest skalowalną konsolą zarządzania, którą można zintegrować ze wszystkimi składnikami pakietów NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced. Zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa odbywa się w sposób scentralizowany. Wszystkie operacje, takie jak aktualizacje ochrony, instalowanie poprawek, wdrażanie reguł polityki bezpieczeństwa i skoordynowane reagowanie są realizowane z centralnego stanowiska. Wielowarstwowa struktura zarządzania ma ułatwiać konsolidowanie, wdrażanie i zarządzanie.

Zestaw NeatSuite Standard, przeznaczony dla średnich firm, oparty jest koncepcji bramy zabezpieczającej Trend Micro InterScan VirusWall, która integruje w sobie wszystkie funkcje. Zestaw NeatSuite Advanced, przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw, zawiera InterScan Messaging Security Suite oraz oprogramowanie do zabezpieczenia dostępu do sieci - InterScan Web Security Suite. Oba pakiety zawierają scentralizowane zarządzanie i raportowanie w obrębie całego przedsiębiorstwa realizowane przez Trend Micro Control Manager.

Józef Muszyński