Fundusze unijne pogłębiają podział Polski

Pierwszy raz udało się dokładnie przeliczyć ile Polska otrzymała za pośrednictwem dotacji unijnych w latach 2004-2006. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że całkowita wartość projektów współfinansowanych z funduszy UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 2 363 zł.

Jak podaje Rzeczpospolita, brano pod uwagę wszystkie programy, a więc inwestycje transportowe i z zakresu ochrony środowiska, dotacje dla przedsiębiorców i rolników, wsparcie edukacji, służby zdrowia, turystyki, pomoc bezrobotnym itp. To co niepokoi MRR, to nierównomierny rozkład funduszy, rozkład na niekorzyść najbiedniejszych województw.

Niestety, wielkość pomocy per capita w poszczególnych regionach bardzo się różni. Najwięcej pieniędzy trafiło do woj. dolnośląskiego i zachodniopomorskiego (powyżej 3000 zł) oraz mazowieckiego, śląskiego i pomorskiego. Najmniej do opolskiego i podkarpackiego (poniżej 1700 zł) oraz małopolskiego, lubelskiego i lubuskiego.

Te dane pokazują, że nie udało się uzyskać jednego z najważniejszych celów unijnej pomocy - zmniejszenia dystansu między najbogatszymi a najbiedniejszymi regionami Polski. Przeciwnie, różnice się pogłębiły. Jak jednak tłumaczą przedstawiciele MRR, w programach na lata 2004-2006 nie było instrumentów, aby inaczej dzielić środki. Ok. 80% funduszy rozdysponowano w konkursach.

Na lata 2007-2013 dla Polski przewidziane jest łącznie 80 mld euro pomocy z funduszy unijnych. Jak zapewniają eksperci, tym razem zostaną one rozdzielone w sposób bardziej solidarny. Celem będzie zmniejszenie pogłębiającego się rozwarstwienia na Polskę A i Polskę B, a przynajmniej zatrzymanie tej tendencji. Fundusze na te lata mają zorstać uruchomione w programach regionalnych (wojewódzkich) w tym kwartale br.

Computerworld