City Interactive: polskie gry z Peru

Firma planuje otwarcie przedstawicielstw w Wlk. Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i... Peru. W ostatnim z tych krajów firma planuje tworzyć nowe gry komputerowe.

Strategia ta ma zostać sfinansowana dzięki funduszom pozyskanym z debiutu giełdowego. Od grudnia 2007 r. działa już spółka zależna City Interactive Germany, w której polska firma ma 100% udziałów. Pod koniec zeszłego roku Citi Interactive nabyła 99% udziałów w spółce Ucronics SAS z siedzibą w Limie (Peru). Transakcja została zawarta z dwiema osobami prywatnymi - Patricą Romero i Nagali Alby.

Firma w Peru ma odpowiadać za produkcję gier oraz sprzedaż produktów Grupy City Interactive na rynkach Ameryki Środkowej i Południowej. Przejęty podmiot zatrudnia aktualnie 11 osób, w tym 8 zajmujących produkcją gier komputerowych. City Interactive planuje w tym roku znaczący wzrost zatrudnienia osób zajmujących się produkcją gier w Ucronics SAS.

Przychody City Interactive w 2007 r. wyniosły 18,45 mln zł (8,98 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 3,38 mln zł zysku (1,75 mln zł).

Adam Jadczak