KE przyznaje Symantec fundusze na projekt badawczy

Nowe europejskie laboratorium badawcze firmy Symantec w Sophia Antipolis na południu Francji będzie współpracować z czołowymi technologicznymi organizacjami badawczymi w Europie, badając istniejące i powstające zagrożenia z Internetu. W Polsce z NASK.

Ten trzyletni projekt o nazwie WOMBAT (Worldwide Observatory of Malicious Behaviours and Attack Threats) ma na celu stworzenie nowych możliwości poznawania istniejących i powstających zagrożeń wobec gospodarki internetowej i jej użytkowników. Celem projektu jest także badanie nowych technologii czujników w systemach bezprzewodowych i wyszukiwarkach, opracowanie nowych metod charakteryzowania zaobserwowanych ataków oraz stworzenie nowych modeli, ułatwiających specjalistom ds. bezpieczeństwa wybieranie odpowiednich środków do przeciwdziałania najnowszym zagrożeniom.

Projekt WOMBAT jest trzecim od 2004 r. długoterminowym projektem badawczym, na który Symantec otrzymał fundusze od Komisji Europejskiej. Firma współpracuje także z organizacjami badawczymi, firmami technologicznymi i europejskimi operatorami w ramach trzyletniego projektu AntiPhish. Uczestniczyła ona również w niedawno zakończonym projekcie LOBSTER mającym na celu ochronę połączeń szerokopasmowych w Europie.

Nowe laboratorium badawcze Symantec będzie współpracować z zewnętrznymi agencjami rządowymi, uniwersytetami i firmami (z Polski z NASK). Współpraca polegać będzie zarówno na długoterminowych badaniach, jak i na krótkoterminowych, innowacyjnych projektach. Europejskim laboratorium firmy będzie kierować dr Marc Dacier, ekspert w dziedzinie zabezpieczeń komputerów. Przed objęciem tej funkcji dr Dacier wykładał technologie sieciowe i bezpieczeństwo komputerów w Instytucie Eurecom

Źródło - Symantec

Computerworld