KRRiT chce kontroli nad telewizją mobilną

Swoje stanowisko w sprawie uruchomienia telewizji mobilnej w Polsce przedstawiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nie podzieliła w nim koncepcji Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Anna Streżyńska, prezes UKE,

proponowała

, by usługi telewizji mobilnej zakwalifikować jako usługi telekomunikacyjne, a nie telewizyjne. W tej sytuacji, nadawcy podlegaliby prawu telekomunikacyjnemu oraz UKE, a nie KRRiT. Nie są oni także zwolennikami takiego rozwiązania, gdyż zdają się bać ewentualnych działań pani prezes wymierzonych w praktyki monopolistyczne.

22 kwietnia br. Rada zajęła stanowisko w sprawie propozycji przedstawionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jej zdaniem "żadna formuła przyjęta dla uruchomienia DVB-H nie może zwolnić KRRiT z ustawowych obowiązków ochrony odbiorców przed szkodliwymi treściami oraz nadawców przed próbami ograniczenia ich swobody". Zadeklarowała jednocześnie pełne poparcie dla samego projektu.

Nie pozostawiła tym samym wątpliwości, co do tego, której ustawie i której instytucji nowe usługi powinny podlegać. W opinii Rady nie zachodzą także żadne przesłanki, które pozwalałyby wyłączyć przekazy telewizji mobilnej spod rygoru przepisów o kontroli treści. Niezależnie od użytych przez UKE określeń (jak "mobizod" czy "telekomunikacyjna usługa transmisji") będzie miało miejsce nadawanie programów telewizyjnych, które podlegają nadzorowi ze strony KRRiT.

KRRiT nie widzi także nic złego w przyznawaniu koncesji na nadawanie mobilne. Obowiązek ten nie może być traktowany jako wyraz dyskryminacji lub dodatkowa bariera uniemożliwiająca wejście na rynek.

Jej członkowie popierają wprowadzenie nowej usługi, traktując ją jako kolejny krok w rozwoju telewizji. Liczą, że wraz z uruchomieniem jej świadczenia "powstanie nowa jakość w zakresie oferty programowej". Rada zadeklarowała również gotowość uproszczenia procedur związanych z uruchomieniem telewizji mobilnej w standardzie DVB-H.