Exatel ma nowy zarząd

Nowym prezesem zarządu telekomunikacyjnego został Zdzisław Nowak, niegdyś szef Telekomunikacji Polskiej.

"W dniu 25 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza Exatel SA dokonała wyboru prezesa i członków zarządu Spółki na nową kadencję. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, do którego przystąpiło łącznie 19 kandydatów, na stanowisko prezesa zarządu wybrany został Zdzisław Nowak, Wiceprezesa ds. Marketingu i Sprzedaży Piotr Błędziński, Wiceprezesa ds. Technicznych Waldemar Budzyński i Wiceprezesa ds. Finansowych Jacek Staszewski. Nowa kadencja władz Exatel SA rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołane zostało na 12 maja br." - oficjalny głosi komunikat firmy.

Poprzednio przez krótki okres spółką kierował Marcina Giemza, a przed nim, przez kilkanaście tygodni, pełniącym obowiązki prezesa zarządu Exatel SA był Andrzej Piotrowski.

Computerworld