Całe Podkarpackie w urzędowej sieci

Za 20 mln euro na Podkarpaciu powstanie jednolity system, który połączy wszystkie samorządy. To pierwszy na taką skalę projekt w kraju. Ruszy w 2010 r.

W Rzeszowie przedstawiciele 180 gmin i 21 powiatów podpisali porozumienie z urzędem marszałkowskim na realizację Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej. Dzięki niemu pod jednym adresem internetowym będą się znajdować wszystkie urzędy w regionie. Powstanie jednorodny system obiegu dokumentów - formularze będą takie same i taka sama procedura ich składania. Przez to, jeśli upowszechni się wreszcie podpis elektroniczny, można będzie załatwić sprawę w urzędzie, nie wychodząc z domu. A jeśli podpisu nawet nie będzie, liczbę wizyt w urzędzie będzie można ograniczyć do jednej - odbioru dokumentów.

Pieniądze na to - w sumie 20 mln euro - będą pochodzić z regionalnego programu operacyjnego. Większość przedsięwzięcia, bo 85 proc., udźwignie właśnie ten program. Wkład własny gmin i powiatów to 15 proc. Będzie obejmował tylko część wydatków, które dotyczą tych konkretnych samorządów, a więc np. zakupu komputerów. - Jak obliczyliśmy, średnio samorząd lokalny będzie musiał dopłacić do tego interesu jakieś 200-300 tys. zł. A dostanie siedem razy więcej. To dlatego wszystkie się zgłosiły, bo to dla nich jedyna szansa na zinformatyzowanie - tłumaczy Jan Burek, wicemarszałek podkarpacki odpowiedzialny za informatyzację.

Na Śląsku to już działa

Śląski System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) zaczął działać 25 kwietnia 2008 r. Pod adresem www.sekap.pl swoje usługi świadczą 54 urzędy z tego regionu. Dzięki temu nie trzeba już osobiście odwiedzać urzędów, aby rozpocząć sprawę. - Zaczęliśmy ten system tworzyć jako pierwsi w kraju. Pomysł pojawił się w 2001 r. Jego matką chrzestną jest minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska [wcześniej zarządzała funduszami unijnymi w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim] - mówi nam Jarosław Kasprzak ze Śląskiego Centrum Informacyjnego

Wszystkie urzędy w SEKAP-ie mają jednolity standard usług, takie same formularze itp. W SEKAP-ie można załatwić 80 spraw, np. dopisać się do rejestru wyborców, wystąpić o koncesję, zacząć rejestrować działalność gospodarczą, zażądać udostępnienia informacji publicznej. W wielu sprawach na koniec trzeba się jednak wybrać do urzędu po odbiór dokumentów, bo wciąż w Polsce nie upowszechnił się podpis elektroniczny.

Śląski system kosztował 20 mln zł i był realizowany z pieniędzy funduszu unijnego ZPORR na lata 2004-06.