Wikipedia: artykuły o genetyce

Wolna internetowa encyklopedia Wikipedia ma się stać źródłem informacji o ludzkim genomie. Już teraz wielu naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z genetyką zaczęło przepisywać do Wikipedii informacje zgromadzone w renomowanych bazach danych - powiadamia magazyn "PloS Biology".

Praca jest zautomatyzowana - inicjatorzy projektu wykorzystują skrypt o nazwie ProteinBoxBot , który zbiera rekordy zapisane w różnych bazach danych genów i przetwarza je do formatu Wikipedii. Poza podstawowymi informacjami opisujących geny do artykułów będą automatycznie załączane inne materiały - teksty i obrazy znalezione w literaturze fachowej. Na razie powstało 7500 nowych artykułów na temat ludzkich genów, a 650 już istniejących zostało uzupełnionych.

Naukowcy skupieni wokół Andrew Su z Genomics Institute of the Novartis Research Foundation (GNF) opublikowali także dokument (plik PDF) przedstawiający powody, dla których zdecydowali się zamieszczać w Wikipedii materiały poświęcone genetyce. Nowe artykuły nie tylko mają wzbogacić encyklopedię, ale i zainteresować genetyką czytelników i naukowców na całym świecie. Naukowcy - jak sami piszą we wspomnianym dokumencie - brali pod uwagę także umieszczenie informacji w konkurencyjnym dla Wikipedii portalu Citizendium, ale ostatecznie zdecydowali się na wolną encyklopedię ze względu na jej popularność. Projekt pokazuje więc, że internetowe kompendium wiedzy może być interesujące z punktu widzenia badaczy także wtedy, gdy do publikowania w nim nie zachęcają członkowie Fundacji Wikimedia.

Skoro już napomknęliśmy o fundacji, to poświęćmy jej kilka zdań. Ta działająca społecznie organizacja, która oprócz Wikipedii prowadzi wiele innych projektów, może się pochwalić dwoma sukcesami. Pierwszy z nich to oddalenie pozwu agencji literackiej Barbara Bauer. Jak uznał sąd, Wikimedia słusznie powołała się na ustawę Communications Decency Act, która zwalnia fundację od odpowiedzialności prawnej.

Poza tym Fundacja Wikimedia radzi sobie pod względem finansowym lepiej niż przewidywały plany. Wydatki w roku finansowym 2007/2008 miały wynieść 4,6 miliona dolarów, a tymczasem fundacja pod nowym kierownictwem Sue Gardner wydała jedynie 2,9 miliona dolarów. W przyszłym roku finansowym szacunki mają być dokładniejsze. Budżet na rok 2008/2009 powinien zamknąć się sumą 5,9 miliona dolarów.