Exatel i TK budują sieć dla ARiMR

Exatel, jako lider w konsorcjum z Telekomunikacją Kolejową, zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na usługi transmisji danych w rozległej sieci VPN MPLS.

"Wartość umowy to blisko 30 mln zł brutto. Umowa została zawarta w wyniku wygranego postępowania przetargowego na okres 4 lat. Obejmuje budowę rozległej sieci VPN MPLS dla 324 jednostek ARiMR, a także świadczenie usługi transmisji danych. Termin zakończenia realizacji sieci wynosi 11 miesięcy.

Budowa nowoczesnej, o dużej przepustowości sieci VPN MPLS pozwoli Agencji efektywnie wdrożyć najnowszy system dopłat dla rolników, umożliwi dużo szybszą transmisję danych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, zwiększy bezpieczeństwo przesyłu oraz kilkukrotnie obniży wydatki, ponoszone do tej pory na usługę transmisji danych" - poinformował Exatel SA.

Computerworld