Roaming w UE znowu tanieje

Od końca sierpnia znowu będziemy mniej płacić za połączenia wykonywane w ramach roamingu na terytorium państw Unii Europejskiej. Polacy znacznie mniej niż płacący w euro.

30 sierpnia br. zaczną obowiązywać nowe stawki za połączenia wykonywane i odbierane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Będzie to druga obniżka od momentu wejścia w życie Rozporządzenia (WE) Nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty.

 

Zeszłoroczna obniżka (30 lipca 2007 roku) ustaliła maksymalne wysokości stawek na poziomach 49 eurocentów (netto) za minutę połączenia wykonanego oraz 24 eurocentów za minutę połączenia odebranego. Po przeliczeniu na polską walutę według kursu z 30 lipca 2007 wynosiły one odpowiednio 2,20 zł brutto oraz 1,10 zł brutto.

 

Za niespełna miesiąc zaczną obowiązywać niższe stawki, odpowiednio 46 i 22 eurocenty za minutę połączenia wykonanego i odebranego. W krajach, gdzie środkami płatniczymi są inne niż euro waluty, w tym także w Polsce, obniżki będą bardziej odczuwalne (jest to efekt znacznego osłabienia euro względem m.in. polskiej złotówki). Polacy zapłacą odpowiednio 1,81 zł oraz 0,87 zł (obie kwoty brutto), czyli o 17,73% oraz 20,91% mniej niż do tej pory.

 

Wyruszając w tym roku na urlop warto pamiętać, że nowe stawki nie będą obowiązywały w tak popularnych wśród Polaków krajach, jak Egipt, Chorwacja czy Turcja. Również w Szwajcarii oraz Norwegii obowiązują stawki ustalane przez poszczególnych operatorów.

 

Więcej na ten temat >>