Blaszki w listach bezprawne?

Dociążanie przesyłek to jedyny sposób na ominięcie zapisów prawa pocztowego przez prywatnych operatorów. Urząd Komunikacji Elektronicznej uznaje takie działania za niezgodne z prawem i nawołuje do zmian legislacyjnych.

Przepis prawa pocztowego mówiący, że prywatnym operatorom pocztowym nie wolno przyjmować przesyłek o masie poniżej 50 gram za opłatą niższą niż 5,25 zł, powoduje, że firmy pocztowe szukają sposobów na jego obejście. Najczęściej dociążają oni listy lub proszą o to klientów, by nadawana przesyłka osiągnęła minimalną wagę, przy której mogą zaoferować konkurencyjne względem Poczty Polskiej stawki.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, który reguluje rynek pocztowy, jest zdania, że działania te nie tylko zakłócają konkurencję na rynku, ograniczając swobodę działania firm, ale także działają na szkodę samej Poczty Polskiej oraz przede wszystkim jej klientów, przez to, że nie zmuszają państwowej firmy do podejmowania kroków zmierzających do poprawy jakości usług.

 

Prywatne firmy, dostarczające korespondencję, a są ich 164 w całym kraju, uważają, że dociążanie przesyłek nie stoi w sprzeczności z prawem pocztowym - pisze Gazeta Prawna .

 

Zupełnie odmienne zdanie w tej kwestii ma, co zrozumiałe, Poczta Polska. Jej rzecznik tłumaczy, że obecnie obowiązujące przepisy prawa mają głównie na celu zrekompensowanie państwowemu przedsiębiorstwu strat wynikających z obowiązku świadczenia usług powszechnych. Przedstawiciel Poczty podkreślił, że przeszło połowa z 8,5 tys. urzędów pocztowych znajduje się na wsiach i w małych miasteczkach, przez co jest nierentowna.

 

Monopol Poczty Polskiej w największym segmencie rynku pocztowego potrwa jednak aż do 2013 roku. Zgodnie bowiem z III Dyrektywą Pocztową z 2008 roku Polska dopiero wtedy zliberalizuje całkowicie swój rynek pocztowy. W części krajów stanie się to jednak już dwa lata wcześniej. Ministerstwo Infrastruktury już rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją prawa pocztowego. Propozycja nowelizacji zostanie przedstawiona do konsultacji pod koniec 2008 roku.

 

Tymczasem niedługo zniknie monopol Poczty Polskiej w zakresie doręczania korespondencji sądowej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracuje nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która ma dopuścić inne podmioty, w tym także prywatnych operatorów pocztowych, do doręczania listów sądowych.

 

Więcej na ten temat >>