Porządki w pojęciach informatycznych w ustawach

5 września br. do podpisu Prezydenta RP trafiła ustawa o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Jak informują przedstawiciele MSWiA, ustawa ta realizuje nałożony w 2005 roku na Radę Ministrów obowiązek dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji. Stosowane dotychczas w różnych ustawach pojęcia mają zostać ujednolicone i dostosowane do określeń wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Przekazana do podpisu ustawa wprowadza następujące terminy:

 

  • "informatyczny nośnik danych", który ma zastąpić stosowane także dotychczas pojęcia "elektroniczny nośnik danych" oraz "elektroniczny nośnik informacji"
  • "dokument elektroniczny" zastępujący w ustawach pojęcia "format elektroniczny" oraz "postać elektroniczna
  • "system teleinformatyczny"
  • "środki komunikacji elektronicznej"

MSWiA wyjaśnia, że ustawa ta wywiera bezpośrednie skutki w stosunku do podmiotów określonych w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne znajdujących się jednocześnie w strukturze administracji rządowej - w zakresie ram współdziałania systemów teleinformatycznych, natomiast w pozostałym zakresie ma charakter wyłącznie porządkujący.

 

Przedłożona ustawa nowelizuje przepisy 33 ustaw, m.in. Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo bankowe, o rachunkowości, o ochronie informacji niejawnych, o podpisie elektronicznym, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o elektronicznych instrumentach płatniczych, o swobodzie działalności gospodarczej czy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

 

MSWiA zaznacza, że ustawa została jednogłośnie przyjęta przez Sejm przy poparciu wszystkich klubów parlamentarnych - zaznacza MSWiA. Z przedłożonym do podpisu Prezydenta RP projektem ww. ustawy można zapoznać się na stronach Sejmu .

 

Więcej na ten temat >>