Netia zakończyła przejmowanie Tele2

Netia zdecydowanie umocniła się na pozycji drugiego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Nie wykluczyła kolejnych przejęć na rynku.

Netia S.A. poinformowała, że z dniem 15 września 2008 roku sfinalizowana została transakcja przejęcia przez operatora firmy Tele2 Polska Sp. z o.o. Netia nabyła 1.000 udziałów o łącznej nominalnej wartości 1 miliona złotych, co stanowi 100 procent kapitału zakładowego Tele2 oraz daje 100 procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Operator nabył udziały w Tele2 ze środków własnych. Inwestycję tę traktuje w kategoriach długoterminowych. Tego samego dnia nastąpiło przeniesienie własności udziałów z Tele2 Sverige AB na Netię S.A.

 

Połączone firmy mają łącznie ponad 1 milion klientów usług głosowych (łącznie z klientami WLR) oraz przeszło 335 tysięcy użytkowników szerokopasmowego internetu. Netia szacuje, że w wyniku przejęcia, jej roczne przychody zwiększą się o 40 procent i będą trzykrotnie wyższe niż następnego w zestawieniu Dialogu. Roczne oszczędności z tytułu synergii mają wynieść 30 milionów złotych.

 

Więcej na ten temat >>