104 mln złotych na e-learning i nie tylko

Uczelnie wyższe mogą składać wnioski o dofinansowanie rozwoju nowoczesnych metod nauczania i zarządzania. Do wydania są ponad 104 miliony złotych.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) rozpoczął nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Na rozwój e-learningu czy nowoczesnych procesów zarządzania przeznaczone zostały środki w wysokości 104.131.530 złotych, projekty mogą uzyskać nawet 100-procentowe wsparcie finansowe.

 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się te szkoły wyższe, które kształcą na kierunkach uznanych za priorytetowe, czyli - architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, farmacja, fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, transport a także nowoczesne technologie w medycynie (kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny).

 

Dodatkowymi warunkami są przynajmniej pozytywna opinia Komisji Akredytacyjnej, a także prowadzenie studiów II i III stopnia.

 

Wojciech Motelski z OPI powiedział, że program przygotowany został przede wszystkim z myślą o tych uczelniach, które będą umiały efektywnie rozwijać technologie informatyczne i komunikacyjne dla celów dydaktycznych. Chodzi m.in. o prowadzenie zajęć na odległość, a także o podwyższenie poziomu nauczania poprzez stworzenie odpowiednich warunków naukowych dla studentów.

 

Uczelnie będą mogły uzyskać dofinansowanie na sprzęt i systemy informatyczne, a także na modernizację budynków dydaktycznych tak, by odpowiadały wymaganiom najnowszych technologii. Mogą także ubiegać się o wsparcie na tzw. infrastrukturę towarzyszącą, jak biblioteki czy obiekty sportowe, ale tutaj maksymalny poziom wsparcia wynosi 25 procent.

 

Nabór wniosków będzie trwał do 31 grudnia 2008 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czwarty kwartał 2009 roku.

 

Więcej na ten temat >>