Lider Informatyki 2008 - wyniki konkursu

Po raz dwunasty - w ramach konkursu Lider Informatyki - nagrodziliśmy firmy i organizacje użyteczności publicznej przodujące w wykorzystaniu technologii informatycznych w zarządzaniu.

Podczas swoich prac członkowie jury przyjęli cztery najważniejsze kryteria oceny uczestników. Są one spójne z podstawowymi wartościami, które Lider Informatyki w swoich kolejnych edycjach promuje. Jury w sposób szczególny zwracało uwagę na: doskonałość organizacyjną, innowacyjność, kreowanie wartości przez teleinformatykę, spójność strategii teleinformatyki z organizacją biznesową przedsiębiorstwa bądź strategią instytucji czy urzędu.

Tytuł Lider Informatyki przyznawany jest w czterech głównych kategoriach: przemysł, finanse i bankowość, handel i usługi oraz sektor publiczny. Od dwóch lat Computerworld przyznaje również nagrody w kategorii Lider Informatyki Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Oto lista zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Tytuł Lidera Informatyki zdobyli:

W kategorii "Przemysł"

- Grupa Lotos

W kategorii "Finanse i Bankowość"

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W kategorii "Handel i Usługi"

- Schenker

W kategorii "Sektor publiczny"

- Szkoła Główna Handlowa

W kategorii "Małe i Średnie Przedsiębiorstwa"

- Stelweld oraz Aero Logistics

Nagrodę specjalną za innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne otrzymała Grupa Raben

Computerworld