UOkiK skontrolował pop-up'y

Pop-up'y - internetowe reklamy irytujące wielu internautów to kolejny cel kontroli Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Infrastuktury.

Reklama internetowa jest jednym z narzędzi służących przesyłaniu informacji marketingowych i pozyskiwaniu klientów - wzrost wydatków na ten cel cechuje od 2000 roku największa dynamika ( CR Media Consulting, 2007 ). Formą komunikacji za pośrednictwem sieci jest m.in. reklama typu pop-up, czyli wyskakujące na ekranie monitora okienka prezentujące treści promocyjne - często trudne do zignorowania lub zamknięcia .

Metody stosowane przez internetowych reklamodawców wzbudziły również wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Infrastruktury. W ramach wspólnej akcji zbadano reklamy typu pop-up. Efektem jest blisko 200 przeszukanych stron internetowych .

Wśród zakwestionowanych reklam znalazły się m.in. takie, w których pole krzyżyka jest nieaktywne bądź ucieka przed kursorem, w ogóle nieposiadające pola zamknięcia lub z zamknięciem pojawiającym się dopiero po kilkunastu sekundach odtwarzania lub dźwiękowe, często bardzo głośne. Należy podkreślić, że wszystkie przeglądarki, za pośrednictwem których prowadzono kontrolę, były wyposażone w blokadę okienek wyskakujących. Mimo to reklamy uruchamiały się bez problemu .

Zgodnie z prawem reklama typu pop-up nie jest zakazana. Jednak w opinii Urzędu, niektóre jej formy - w szczególności okienka internetowe pozbawione funkcji natychmiastowego wygaszenia lub zaprojektowane specjalnie w celu obchodzenia blokad stosowanych w programach antywirusowych posiadających opcję blokady - mogą stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności użytkowników sieci . Tego obowiązujące przepisy zakazują.