Kolejna kara na TP SA utrzymana

Sąd uznał karę 100 tys. zł nałożoną na TP SA przez regulatora rynku.

Telekomunikacja Polska została ukarana za nieprzedłożenie w terminie m.in. opisu kalkulacji kosztów na krajowym rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

TP odwołała się od kary, ale Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie podzielił argumentów operatora. Wyrok nie jest prawomocny.