Rozbudowa Narodowego Archiwum Cyfrowego

ATM podpisał umowy z Archiwum Akt Nowych na zbudowanie serwerowni i sieci LAN. Inwestycje te realizowane są w ramach budowy Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wartość obu kontraktów wynosi ok. 900 tys. zł. Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) powstało z przekształcenia w marcu br. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM). NAC jest centralnym archiwum państwowym. Podstawowe zadania NAC to: archiwizacja materiałów cyfrowych, w tym dokumentu elektronicznego; archiwizacja zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów; cyfryzacja tradycyjnych materiałów archiwalnych; udostępnianie cyfrowych informacji i materiałów archiwalnych, także on-line. NAC realizuje także wszystkie dotychczasowe zadania ADM.

Będąc centralnym archiwum państwowym, NAC sprawuje nadzór nad archiwami m.in. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, Filmoteki Narodowej, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Obok materiałów cyfrowych NAC gromadzi także tradycyjne materiały archiwalne.

W zbiorach tej instytucji znajduje się blisko 14 mln fotografii, około 30 tys. nagrań dźwiękowych oraz prawie 2,5 tys. filmów.

Źródło - ATM

Computerworld