Aplikacje .NET 2.0 dla Linuksa, Maca i in.

Platforma programistyczna Mono 2.0 jest już dostępna - ogłosił projekt Mono. Pozwala ona na tworzenia aplikacji .NET na różnorodnych platformach, takich jak Linux, Solaris, Unix i Mac OS X.

Dzięki Mono 2.0 twórcy oprogramowania mogą wykorzystać umiejętności do tworzenia aplikacji .NET 2.0 na różnorodnych platformach. Nowa wersja Mono 2.0 jest zgodna z przeznaczonymi dla komputerów osobistych i serwerów elementami wersji 2.0 platformy Microsoft .NET i obejmuje Mono Migration Analyzer (MoMA), narzędzie analityczne migracji z platformy .NET do Linuksa.

 

MoMA działa w trybie naturalnym w środowisku .NET lub na platformie Mono. Pozwala programistom ocenić liczbę zmian koniecznych do uruchomienia aplikacji .NET w systemie Linux.

 

Jak informuje firma Novell, jeden ze sponsorów projektu Mono, 45% z 4600 aplikacji .NET przeanalizowanych za pomocą MoMA nie wymagało żadnych zmian przed uruchomieniem w środowisku Mono. W przypadku kolejnych 24% aplikacji dla uruchomienia w środowisku Mono należało wprowadzić mniej niż sześć zmian kodu.

 

Nowe możliwości Mono 2.0 obejmują:

 

 

  • Ułatwioną instalację
  • Zgodność z szeroką gamą systemów, takich jak Linux, Mac OS X, Solaris, BSD i Windows, rozmaitymi platformami sprzętowymi, w tym x86, AMD 64, IA-64 (Itanium 2), EMT 64, PowerPC, ARM, S390 i S390x, SPARC oraz SPARC 9, wszystkimi interfejsami programistycznymi API Microsoft .NET 2.0, w tym ASP.NET, ADO.NET i Windows.Forms oraz kompilatorem C# 3.0 z obsługą LINQ (Language Integrated Query).
  • Obraz maszyny wirtualnej z gotowym do użycia środowiskiem programistycznym, a także wiele internetowych i przeznaczonych dla komputerów osobistych aplikacji .NET, w tym zestawy startowe ASP.NET i inne pakiety demonstracyjne. Dostępna jest również zaktualizowana wersja narzędzia MoMA z ulepszonym mechanizmem raportowania.

Środowisko Mono 2.0 można pobrać pod adresem www.mono-project.com/downloads . Więcej informacji o projekcie Mono można znaleźć na jego stronie.

 

Więcej na ten temat >>