CERN: Wiemy co spowodowało przeciek w LHC

Dochodzenie w CERN spowodowane dużym wyciekiem helu w sektorze 3-4 z reaktora Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) potwierdziło, że przyczyną incydentu było wadliwe elektryczne połączenie pomiędzy dwoma magnesami akceleratora. To spowodowało mechaniczną usterkę i przeciek helu do tunelu - czytamy na stronie CERNu.

Procedury bezpieczeństwa zachowały się właściwie, dzięki czemu żaden człowiek nie został zagrożony. Naukowcy przewidują, że naprawa LHC zakończy się w 2009 i wtedy zostanie ponownie uruchomiony reaktor. Podejmowane są wszelkie konieczne środki, by zapobiec podobnemu incydentowi w przyszłości.

- Tego incydentu nie można było przewidzieć - powiedział dyrektor generalny CERN, Robert Aymar, - Ale jestem teraz pewien, że jesteśmy w stanie dokonać koniecznych napraw w taki sposób, że podobny wypadek nie będzie już mógł się zdarzyć w przyszłości.