UKE chce stworzyć fundacje na rzecz cyfrowej telewizji

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza stworzyć fundacje, której głównym zadaniem będzie stworzenie kampanii informacyjnej na temat telewizji cyfrowej.

Cyfrowa Polska - taka jest robocza nazwa planowanej fundacji. Według UKE główne zadanie fundacji będzie polegało na ,,udzielaniu merytorycznej pomocy osobom słabo orientującym się w wymaganiach nowoczesnej techniki, a także na promocji i informacji społeczeństwa na temat telewizji cyfrowej'', a także na temat ,,korzyści z procesu cyfryzacji''. Oprócz tego organizacja ma zorganizować publiczną debatę na temat korzyści z procesu cyfryzacji telewizji oraz przygotować specjalne podręczniki na ten temat. Wolontariusze działający z ramienia fundacji będą w domach udzielali informacji najbardziej potrzebującym. Kampania fundacji ma również objąć swoim zasięgiem szkoły.

Fundacja będzie informować tylko o dobrych stronach telewizji cyfrowej. Wolontariusze będą informować obywateli o takich korzyściach jak m.in. poprawa jakości obrazu i dźwięku oraz zwiększenie ilości kanałów.

ZAproponowana przez UKE organizacja będzie się wzorować na brytyjskiej fundacji Digital UK , która odpowiedzialna jest za informowanie obywateli o przejściu z nadawania analogowego na cyfrowe. Fundacja zostanie ustanowiona na drodze ustawy, a jej działalność będzie finansowana z budżetu państwa oraz przez nadawców działających na polskim rynku telewizyjnym.