Qumak-Sekom zarobi na kontrakcie z KGP

Ponad 40,9 mln zł stanowi wartość umowy jaką Qumak-Sekom zawarł z Komendą Główną Policji w Warszawie. Kontrakt dotyczy przebudowy budynku KGP i wykonania instalacji technicznych.

Jak informuje Qumak-Sekom w ramach umowy spółka "wykona prace budowlano - konstrukcyjne związane z adaptacją istniejącego obiektu i zagospodarowaniem terenu, kompleksowe instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacji komfortu oraz wentylacji. Szczególnie istotną rolę pełnić będą systemy klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania elektroenergetycznego wraz z układem zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych umożliwiających działanie obiektu bez zasilania zewnętrznego. Prace elektroenergetyczne obejmą również wykonanie dwóch niezależnych linii średniego napięcia (SN) zasilających budynek. W budynku powstanie specjalizowana komora serwerowa o podwyższonych wymaganiach na odporność pożarową o powierzchni ponad 500m2. Dostępność obiektu została określona na poziomie 99,99% co oznacza, że centrum może nie pracować zaledwie 53 minuty w roku".

źródło: Qumak-Sekom

Computerworld