nVidia Tesla GPU przyspiesza poszukiwania ropy i gazu

OpenGeoSolutions wykorzystuje technikę zwaną "Spectral Decomposition? w celu pozyskania informacji geologicznych, które wykraczają poza klasyczne analizowanie fal sejsmicznych. Procesor graficzny nVidia Tesla przyspiesza wydajność poszukiwania tego, co znajduje się pod ziemią aż 55 razy.

W celu skrócenia obliczeń, zespół specjalistów wykorzystał stację roboczą wyposażoną w procesor obliczeniowy NVIDIA Tesla C1060, bazujący na technologii obliczeń równoległych NVIDIA CUDA. W sześć tygodni zespół OpenGeoSolutions przekonwertował kluczową część aplikacji w technologii CUDA i doświadczył wyjątkowego przyrostu wydajności.

- Używając Tesla C1060 i technologii CUDA skróciliśmy czas oczekiwania na wyniki z 2 godzin do 2 minut - powiedział James Allison, prezes OpenGeoSolutions Inc. -Taki wzrost wydajności jest bezprecedensowy i może całkowicie zmienić oblicze rynku, gdzie określenie szczegółowej budowy geologicznej stanowi wymierną wartość ekonomiczną.

- Tylko jeden procesor Tesla C1060 dostarcza tej samej wydajności, co klaster złożony z 64 CPU - bez konieczności współdzielenia z innymi - podkreślił Allison.

OpenGeoSolutions zajmuje się usługami spektralnej dekompozycji i inwersji oraz komercyjnym wsparciem systemu obliczeń sejsmicznych typu open source, zwanego FreeUSP. Wiele znanych, niezależnych i krajowych kampanii paliwowych wykorzystuje oprogramowanie FreeUSP w celu udoskonalenia modeli geologicznych i zlokalizowania cennych źródeł węglowodorów.

Informacje na temat rozwiązań obliczeniowych NVIDIA Tesla C1060 zawarte są na tej stronie.

Więcej informacji o OpenGeoSolutions można znaleźć tutaj.