UOKiK: Kara za ograniczanie operatorom dostępu do nieruchomości

Właściciel osiedla nie może ograniczać dostępu do nieruchomości niezależnym operatorom telekomunikacyjnym. Praktyki te są niezgodne z prawem antymonopolowym - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i nakazała ich zmianę.

W styczniu UOKiK wszczął postępowanie przeciwko developerowi - spółce Rafin, która na jednym z wrocławskich osiedli odmówiła prywatnemu operatorowi telekomunikacyjnemu instalacji urządzeń i kabli. Niezależny operator spełniał wszelkie wymagania, jak się jednak okazało, powodem odmowy była obecność na tym osiedlu innego, dużego operatora telekomunikacyjnego.

 

Według UOKiK uniemożliwienie świadczenia usług telekomunikacyjnych prywatnemu operatorowi na terenie wspomnianego osiedla stanowiło akt ograniczania konkurencji . Jak wyjaśnia Urząd:

 

Zgodnie z przepisami właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest zobowiązany umożliwić operatorom m.in instalowanie na nieruchomości urządzeń, przeprowadzanie linii kablowych oraz ich eksploatację i konserwację.

 

Ponieważ spółka Rafin odmówiła takiej możliwości innym operatorom, Prezes UOKiK uznała, że działanie developera nie dopuszczało do utworzenia lub rozwinięcia się warunków swobodnej konkurencji i nałożyła karę ponad 11 tys. zł, nakazując zaniechanie stosowania tej praktyki.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Więcej na ten temat >>