Wzrost sprzedaży produktów Comarch

W okresie trzech kwartałów 2008 roku, Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży o wysokości 389,4 miliona złotych. Przełożyło się to na 161,2 miliona złotych zysku netto.

W skali trzech kwartałów 2008 roku, Grupa Comarch osiągnęła na działalności operacyjnej wyniki finansowe porównywalne do osiągniętych w trzech kwartałach 2007 roku. Odnotowano zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług własnych Comarch (wzrost o 32,3 miliona złotych, czyli o 13,2 procent).

 

W ciągu trzech kwartałów 2008 roku nastąpił znaczący wzrost sprzedaży produktów skierowanych do klientów z sektora finansowo-bankowego (wzrost o 21,9 procent), handlu i usług (wzrost o 13,3 procent) oraz MSP (wzrost o 11,3 procent). Jednocześnie odnotowano spadek sprzedaży w sektorze telekomunikacyjnym, publicznym i przemysłowym.

 

- Potwierdza to przewidywania Grupy co do kształtowania się popytu na usługi informatyczne w bieżącym roku. Niezależnie od okresowych wahań koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki, dzięki szerokiemu portfelowi klientów i utrzymywaniu dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty, Grupa Comarch ma zapewnioną możliwość stabilnego rozwoju działalności - komentuje prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch SA.

 

Portfel zamówień na rok bieżący wynosił na koniec października 2008 roku 619,4 miliona złotych i był wyższy o 9,1 procent niż w analogicznym okresie w 2007 roku. Wzrost zamówień na produkty i usługi własne Comarch wyniósł również 9,1 procent. Udział kontraktów zagranicznych w zestawieniu zamówień kształtuje się na poziomie 15 procent. Udział sprzedaży usług i licencji własnych w portfelu zamówień pozostaje na stabilnym poziomie.

 

Więcej na ten temat >>