Forum: rząd przyjmie strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Projekt strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego zostanie prawdopodobnie zatwierdzony przez Radę Ministrów na przełomie listopada i grudnia br.

Informacji takiej udzielił PAP Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na naszym V Forum Usług Szerokopasmowych. "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego przeszła już praktycznie wszystkie etapy po stronie rządowej. Jesteśmy po konsultacjach międzyresortowych, po konferencjach uzgodnieniowych, po konsultacji z komisją wspólną rządu i samorządu. Pozostaje jeszcze tylko formalne zatwierdzenie strategii przez Radę Ministrów " - powiedział witold Drożdż. "Odbędzie się to prawdopodobnie w najbliższy wtorek albo w następny. Jest to na tyle ważny projekt, że na pewno czas oczekiwania nie będzie długi " - dodał.

Projekt "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r. " został przedstawiony przez MSWiA w październiku 2010 r. Realizując ją, rząd chce zapewnić szybki rozwój sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Witold Drożdż poinformował wtedy, że w perspektywie najbliższych pięciu lat rząd, a przede wszystkim samorządy, będą mogły wydać kilkanaście miliardów złotych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki te będą pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

Cele, jakie MSWiA stawia w strategii, to m.in. reforma polskiego szkolnictwa, wyposażenie szkół w komputery, umożliwienie głosowania w wyborach za pośrednictwem Internetu, usprawnienie funkcjonowania numeru alarmowego 112, informatyzacja ochrony zdrowia, cyfryzacja zasobów bibliotecznych i muzealnych oraz wdrażanie e-usług w administracji publicznej.

Więcej o strategii informatyzacji państwa wg Witolda Drożdża.

Computerworld