12 mln zł kary dla TP podtrzymane

Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu kary na Telekomunikację Polską w wysokości ponad 12 mln zł.

Odwołanie spółki od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało oddalone. Decyzja sądu jest ostateczna.

 

Przypomnijmy, że w decyzji z maja 2006 roku Prezes UOKiK uznał, że TP SA ograniczyła konkurencję, wprowadzając podwyżkę cen połączeń międzynarodowych z numerami rozpoczynającymi się od 0-708-1 i nałożył na operatora karę w wysokości 12 mln zł.

 

Więcej o działaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Więcej na ten temat >>