Laur dla Grupy TP za dobroczynność

Grupa TP została zwycięzcą konkursu "Lidery Filantropii" organizowanego przez Forum Darczyńców, Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i miesięcznik "Forbes".

TP zajęła pierwsze miejsce jako firma , która przeznaczyła na cele społeczne największą liczbę środków oraz trzecie miejsce w kategorii "firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem". W 2007 roku Grupa TP przekazała na cele społeczne ok. 26 mln zł.

 

TP i PTK Centertel poprzez powołaną przez siebie Fundację Grupy TP prowadzą i finansują programy charytatywne i edukacyjne, np. " Telefon do Mamy " czy "Szkoła bez przemocy".

 

Ranking brał pod uwagę wielkość środków, jakie firmy przekazały na cele dobroczynne w 2007 roku.

 

Więcej o Grupie TP

 

Więcej na ten temat >>