Skutki separacji TP według raportu UKE

Urząd komunikacji Elektronicznej opublikował raport dotyczący zasadności podziału funkcjonalnego TP. Wynika z niego, że podział taki rozwiązałby tylko część problemów.

Według raportu , opublikowanego dzisiaj przez UKE podział funkcjonalny Telekomunikacji Polskiej mógłby mieć wpływ na postawę antykonkurencyjną TP. Separacja taka może również ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji, wynikające ze słabości systemu prawnego w Polsce (poprzez m.in. zmianę postawy TP, która nie będzie nakierowana na wykorzystywanie luk i słabości systemu prawnego).

Urząd zastrzegł jednak, że podział TP nie zmieni niskiej jakości infrastruktury i nie zlikwiduje niewłaściwych relacji opłat za usługi hurtowe WLR, BSA, LLU. Aby te niewłaściwości wyeliminować, urząd chce podjąć dodatkowe działania regulacyjne. TP nie skomentowała jeszcze raportu.