Rosnąca popularność technologii wideo

Silna korelacja między biznesowym wykorzystywaniem technologii wideo, a czynnym używaniem ich w życiu prywatnym, to jeden z wniosków płynacych z badań firmy Cisco. Analiza dotyczyła popularności internetowych rozwiązań wideo w Polsce.

Badania firmy Cisco wykazały, że z aplikacji wideo w miejscu pracy znacznie częściej korzystają osoby, które oglądają filmy w internecie również prywatnie.

 

Ponad 38% ankietowanych nawiązuje połączenia wideo ze współpracownikami, a co ósmy regularnie przeprowadza telekonferencje. Jedynie 3% respondentów deklaruje, że regularnie otrzymuje wiadomości wideo od kierownictwa firmy, natomiast zaledwie 2% korzysta z rozwiązań typu "Corporate TV".

 

Niemal co drugi opiniodawca, który codziennie ogląda filmy w internecie, korzysta z wideo również do celów zawodowych. Natomiast spośród użytkowników, którzy korzystają z wideo rzadko lub nigdy, w pracy wykorzystuje je poniżej 30 %.

 

Ponad 64% respondentów planuje częściej korzystać z połączeń wideo w przyszłości zarówno do kontaktów z przyjaciółmi, jak i współpracownikami. Ponad 6% ankietowanych chciałoby, żeby firmy usługowe oferowały możliwość zastosowania połączeń wideo w kontaktach z pracownikami telecentrum lub ekspertami.

 

Najpopularniejszym serwisem wideo wśród badanych decydentów okazało się Youtube , z którego korzysta ponad dwie trzecie ankietowanych. Niektórzy respondenci korzystają ponadto z Onet TV i TVN24.pl.

 

Respondenci najbardziej zainteresowani są treściami dotyczącymi aktualności (ponad 50%), filmami (47%) i teledyskami (32%).

 

Więcej na ten temat >>