One-2-One: dofinansowanie na system reklamy mobilnej

Grupa One-2-One pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka otrzyma w 2009 roku prawie milion złotych wsparcia na prace nad koncepcją platformy reklamy mobilnej.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zawarta została w ramach działań wspierających badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć. Całkowity koszt projektu to ponad 2,35 mln zł. Przedsięwzięcie grupy One-2-One będzie realizowane w dwóch etapach: pierwszym, w którym prowadzone będą badania i dalsze prace rozwojowe oraz drugim, w którym zrealizowane będzie wdrożenie platformy. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2010 roku. One-2-One otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 0,99 mln zł. Finalny produkt ma zostać wprowadzony na rynek pod marką MAP (Mobile Advertising Platform).

źródło: One-2-One

Computerworld