Od 2010 r. pobór mocy urządzeń AGD wyniesie maksymalnie 2 waty w trybie czuwania

Komisja Europejska ograniczyła limit poboru mocy w trybie czuwania (standby) dla elektrycznych i elektronicznych "urządzeń AGD i biurowych przeznaczonych do użytku domowego" do maksymalnie 2 watów. Ograniczenie to ma obowiązywać od stycznia 2010 roku. Do 2014 roku limit spadnie do poziomu 1 wata. Całkowicie wyłączone urządzenia mogłyby wówczas pobierać maksymalnie 0,5 wata, a od 2010 roku dla tego trybu pracy poziomem granicznym będzie 1 wat.

Podstawą prawną dla wyznaczenia takich ograniczeń jest rozporządzenie numer 1275/2008 Komisji Europejskiej do unijnej wytycznej ws. projektowania ekologicznego ( 2005/32/EG ). Wydane przez KE rozporządzenia odnośnie do wytycznej dotyczącej projektowania ekologicznego jest także podstawą prawną dla budzącego wciąż kontrowersje pomysłu wycofania klasycznych żarówek.

Załącznik I do rozporządzenia numer 1275/2008 zawiera wykaz urządzeń, dla których obowiązują limity poboru mocy. Są wśród nich urządzenia AGD, zabawki, urządzenia sportowe i rekreacyjne, elektronika rozrywkowa oraz "urządzenia technologii informatycznej przeznaczone głównie do użytku w środowisku domowym". Nie wymieniono tam komputerów biurowych i notebooków, mimo że teoretycznie mieszczą się one w pojęciu "urządzeń biurowych". Rozporządzenie bazuje przede wszystkim na zaleceniach forum konsultacyjnego ds. projektowania ekologicznego i jego obowiązywanie jest wyraźnie ograniczane do "urządzeń AGD i biurowych przeznaczonych do użytku domowego". W przypadku urządzeń informatycznych pod uwagę brany jest jedynie sprzęt "klasy B według normy EN 55022:2006".

Rozporządzenie wyszczególnia także różne tryby pracy urządzeń. Według jego zapisów urządzenie jest w "stanie wyłączonym" wtedy, gdy jest fizycznie podłączone do sieci elektrycznej, ale nie realizuje żadnych funkcji. Z kolei w trybie czuwania urządzenie zapewnia funkcję reaktywacji bądź wyświetla swój status lub inną informację (np. aktualną godzinę). Urządzenia bez funkcji wyświetlającej informacje w trybie czuwania mogą pobierać tylko 1 wat (od 2014 roku 0,5 wata), natomiast te z wyświetlaczem - najpierw 2, a później 1 wat mocy.

Problemy rodzi następujące zagadnienie: czy sterowana czasowo funkcja nagrywania jest dodatkową funkcją, która wykracza poza definicję zawartą w unijnym rozporządzeniu i w efekcie pozwala urządzeniom na pobieranie więcej niż 2 watów mocy w trybie czuwania? Tryb "wyłączony" stwarza w tym wypadku mniejsze pole do interpretacji.

Rozporządzenie nie precyzuje, jaki los czeka urządzenia, które począwszy od 2010 roku, nie będą spełniać określonych w nim limitów. Zgodnie z wytyczną dotyczącą projektowania ekologicznego od państw członkowskich UE wymaga się "przedsięwzięcia odpowiednich kroków, które zapewnią, że urządzenia pobierające energię elektryczną będą uruchamiane i stosowane tylko wówczas, gdy będą one spełniały obowiązujące normy". Wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniach, a dotyczących wyżej wymienionej wytycznej, umożliwia producentowi (lub importerowi) danego urządzenia oznakowanie go symbolem CE. Oznacza to również, że produkty, które nie spełniają ekologicznych wymagań, nie mogą być opatrzone znakiem CE.

Dzięki wprowadzanym rozporządzeniom unijna wytyczna ws. projektowania ekologicznego może okazać się skutecznym środkiem przeciw marnowaniu energii elektrycznej przez urządzenia działające w trybie czuwania. Oznaczenia ekologiczne, takie jak Energy Star, Niebieski Anioł (niem. Der Blaue Engel), Nordic Swan czy TCO, nie były do tej pory wiążące prawnie. Ponieważ jednak duże firmy i urzędy zwracają uwagę na logo Energy Star, komputery biurowe dla użytkowników instytucjonalnych pracują zazwyczaj znacznie oszczędniej od porównywalnie tańszych komputerów domowych. Prywatni użytkownicy praktycznie nie zwracali do tej pory uwagi na pobór mocy pecetów również z tego powodu, że nie istnieje obowiązek odpowiedniego oznakowywania urządzeń.

Sporną pozostaje kwestia, czy typowe komputery domowe miałyby zostać objęte unijnym rozporządzeniem - sformułowanie "przeznaczone do użytku domowego" nie musi odnosić się do maszyn, które można byłoby wykorzystywać także do pracy. Poza tym komputery da się przywracać z trybów ACPI S3 i S4 do normalnego działania za pomocą ustawień czasowych bądź za pośrednictwem mechanizmu Wake on LAN - a wymienione tryby mogą nie być zgodne ze specyfikacją trybu czuwania zawartą w rozporządzeniu numer 1275/2008 (choć ACPI S3 jest wyraźnie wymieniany we wstępie rozporządzenia). Potrzebne będą więc zapewne poprawki i doprecyzowania samego rozporządzenia.