Przystawka do telefonów komórkowych uchroni nas przed wypadkami na drodze

Wykorzystując technologię DSRC, firma OKI Electric Industry opracowała przystawkę do telefonów komórkowych umożliwiającą komunikację pomiędzy pieszym, a pojazdem. Po podłączeniu urządzenia do telefonu komórkowego, pieszy za pośrednictwem systemu komunikacyjnego może bezpośrednio wymieniać z pojazdami informacje o ich lokalizacji.

- Mamy już bogate doświadczenia dotyczące technologii komunikacji między pojazdami. Obecnie pracujemy nad udoskonaleniem systemu "SPAN", którego domeną jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, a opiera się na komunikacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego - pieszymi i kierowcami - powiedział Masayoshi Matsushita, wiceprezes OKI. - Naszym priorytetem jest w tej chwili wzrost bezpieczeństwa tych użytkowników dróg, którzy są najbardziej narażeni na urazy, tzn. pieszych i rowerzystów. Stanowią oni ponad 40 proc. ofiar, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych.

System Safety Mobile Phone

Pierwszym etapem prac nad bezpieczeństwem uczestników ruchu było opracowanie w 2007 r. systemu Safety Mobile Phone, wyposażonego w niewielkich rozmiarów bezprzewodowy moduł DSRC. Nowe urządzenie zostało opracowane na bazie wcześniejszego systemu. Jest kompatybilne z technologią GPS i może być stosowane przez japońskich użytkowników telefonów komórkowych.

Jak to działa?

Sposób działania urządzenia nie jest skomplikowany. Przystawka otrzymuje dane DSRC od samochodu, a następnie przekazuje je do telefonu komórkowego za pośrednictwem UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Analogicznie odbywa się wysłanie danych: wysyłając polecenia do przystawki za pośrednictwem UART, telefony mogą przekazywać określone pakiety informacji DSRC. Nowe urządzenie jest wyposażone nie tylko w GPS, ale również czujnik przyspieszenia i czujnik magnetyczny, dzięki którym można korygować zmiany lokalizacji, uzupełniające odczyt GPS lub nawigację bezwładności.

Kolejnym etapem w pracach firmy jest opracowanie skutecznych aplikacji, które pozwoliłyby powiadamiać pieszych o niebezpieczeństwie, wykorzystując ich telefony komórkowe, a także sposobów przekazywania trasy ruchu pojazdów i pieszych. OKI zamierza rozbudować funkcjonalność i interfejs oraz zaprojektować aplikacje, które umożliwią połączenia między użytkownikami telefonów komórkowych.

Czytaj więcej na technologie.gazeta.pl >>