Sony zapowiada gruntowną reorganizację firmy i zmiany w zarządzaniu

Sony dokonuje poważnych zmian w firmie w celu wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia dochodów. Dzięki temu Sony ma stać się technologicznym liderem na świecie.

Sony Corporation ogłosiło poważną reorganizację firmy oraz zmianę zespołu zarządzającego. Zmiany, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2009 roku, w fundamentalny sposób zreorganizują biznes elektronicznej rozrywki. Ma to na celu poprawienie poziomu zyskowności oraz powiększenie konkurencyjności w czasie globalnego kryzysu ekonomicznego. Zmiany przyspieszą też wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług sieciowych.

Reorganizacja od 4 lat

Zarząd zdecydował, że szefem Sony Corporation będzie Howard Stringer. Razem ze swoją ekipą ma on bezpośrednio nadzorować segment elektronicznej rozrywki.

- Reorganizacja ma zmienić Sony w bardziej innowacyjną i zintegrowaną globalną firmę z nowym sposobem zarządzania. Zmiany, które ogłaszamy dzisiaj przyspieszą transformację Sony, która zaczęła się 4 lata temu. Teraz wszystkie części Sony będą pracować razem, w celu osiągnięcia pozycji światowego lidera technologii - powiedział Howard Stringer z Sony.

Kluczem do reorganizacji jest uformowanie dwóch nowych grup biznesowych.

Networked Products & Services Group

Ta grupa zawiera w sobie dział Sony Computer Entertainment (SCE); komputerów osobistych (VAIO); nowych mobilnych produktów (włącznie z linią WALKMAN) i Sony Media Software and Services. Zadaniem tej połączonej grupy jest maksymalizacja szybkości tworzenia innowacyjnych produktów Sony oraz zwiększenie zyskowności w przedziale produktów i usług sieciowych. Grupa ma również rozwijać nowe produkty zawierające najlepsze technologie Sony. Integralnym elementem jest odpowiednie wykorzystanie i ekspansja platformy sieciowej PlayStation Network, która obecnie posiada 20 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. Szefem tej grupy będzie Kazuo Hirai, obecny szef SCE.

New Consumer Products Group (New CPG)

Ta grupa połączy w sobie obecne działy Television, Digital Imaging, Home Audio oraz Home Video. New CPG skupi się na zyskowności i podtrzymaniu rozwoju przez ulepszanie innowacji produktowych, konkurencyjności i polepszając szybkość oraz wydajność operacyjną. Grupa skupi się również na opracowaniu możliwości przyszłego rozwoju na rynkach wschodzących. Hiroshi Yoshioka będzie szefem New CPG.

Dwa zespoły wspomagające

Zostaną stworzone też dwa dodatkowe zespoły w celu zapewnienia sieciowym produktom i usługom Sony bezproblemowej komunikacji, wykorzystującej standardowy interfejs. Grupy te dopilnują też, by produkty dotarły do konsumentów w szybki, efektywny i wydajny sposób, nie pociągając za sobą strat finansowych.

Common Software and Technology team

Ten zespół ma być prowadzony przez Keiichiro Shimada, który zajmie się tworzeniem i implementacją technologii oraz rozwiązań softwarowych w różnych grupach produktów. Grupa będzie pilnować koordynacji działań. Celem tego zespołu będzie zapewnienie maksymalnej wydajności.

Manufacturing/Logistics/Procurement team

Temu zespołowi będzie przewodził Yutaka Nakagawa, którego zadaniem będzie pilnowanie jak największej wydajności rozwiązań w procesie dostarczania produktów dla dwóch nowych kluczowych grup biznesowych. Ten zespół będzie czuwał nad szybkim tempem dostarczania produktów, będzie eliminował przypadki niepotrzebnego dublowania pracy oraz likwidował element lub działania. które są firmie zbędne. Grupa zajmie się też zlecaniem produkcji w firmach zewnętrznych oraz pilnowaniem, czy praca nad projektami przebiegają właściwie. Jego zadaniem ma być również pomoc w poprawieniu proekologicznego wizerunku firmy.

Czytaj więcej na technologie.gazeta.pl >>