Szkolenie z MySQL za 1200 euro

Szkolenia dla administratorów baz danych i programistów, którzy chcą kontrolować i zarządzać MySQL oraz doskonalić swoje umiejętności PHP, zorganizuje w Polsce Compedium CE.

Compedium Centrum Edukacyjne, ośrodek szkoleniowy ze statusem MySQL Authorized Training Center, przeszkoli administratorów baz danych i specjalistów PHP na dwóch kursach: MySQL Performance Tuning oraz MySQL i PHP - Developing Dynamic Web Applications . Pierwszy z nich odbędzie się w dniach 14-17 kwietnia, drugi w dniach 11-14 maja 2009 r.

 

Uczestnicy pierwszego ze szkoleń, oprócz nauki kontroli i zarządzania MySQL, poznają techniki optymalizowania aplikacji bazodanowych na poziomie zapytań SQL, struktury danych, środowiska pracy bazy oraz systemu operacyjnego. Z kolei drugi z kursów ma pomóc użytkownikom doskonalić ich umiejętności PHP oraz łączyć je ze sprawdzonymi technikami zarządzania bazami danych.

 

Uczestnictwo w prowadzonych w języku angielskim szkoleniach będzie potwierdzone certyfikatem sygnowanym przez firmę MySQL AB. Cena każdego ze szkoleń wynosi 1199 EUR brutto. Więcej informacji o kursach i rejestracja pod adresem firmy Compedium .

 

Osoby, które zdecydują się rozwijać swoje kompetencje w Compedium CE, będą mogły również bezpłatnie odbyć egzaminy uprawniające do uzyskania tytułu Certified MySQL DBA (CMDBA) lub Certified MySQL Developer (CMDEV). Wystarczy, że wezmą udział w objętych promocją MySQL: szkolenia + certyfikacja szkoleniach MySQL for Database Administrators lub MySQL for Developers. Szczegóły na stronach Compendium .

 

Więcej na ten temat >>