Automapa: 500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce

Dzięki projektowi "500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce" kierowcy podróżujący z AutoMapą będą mieli dostęp do danych o szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg na terenie Polski.

Po raz pierwszy w Polsce, kierowcy podróżujący z AutoMapą otrzymają informację o szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg, na których w ostatnim czasie doszło do największej liczby wypadków. Dane zostały pozyskane od Komendy Głównej Policji.

- Ponad 300 tysięcy użytkowników AutoMapy będzie mogło już teraz bezpieczniej podróżować wiedząc, gdzie znajdują się szczególnie niebezpieczne odcinki dróg - powiedział Jędrzej Szynkarczuk, dyrektor marketingu AutoMapy.

Najpierw lokalnie, potem globalnie

Projekt "500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce" jest rozwinięciem akcji z 2008 roku, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Warmii i Mazurach. W oparciu o dane zebrane przez lokalną Policję, AutoMapa od ubiegłorocznych wakacji ostrzega kierowców podróżujących po drogach Warmii i Mazur o strefach niebezpiecznych. Teraz dzięki współpracy z fundacją Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca bezpieczny", partnera społecznego akcji, projekt ten został z sukcesem zrealizowany w całym kraju.

- Cieszę się, że policja i producenci AutoMapy, przy udziale fundacji "Kierowca bezpieczny" aktywnie współpracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Inicjatywy takie jak akcja "500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce" i wykorzystanie w tym projekcie tak popularnego narzędzia jak system nawigacji GPS są niezwykle cenne, bowiem przekładają się na zmniejszenie liczby wypadków drogowych - powiedział Krzysztof Hołowczyc, znany kierowca rajdowy.

Dane w Automapie będą aktualne

Dane zebrane w ramach projektu "500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce" dostępne są w aplikacji AutoMapa 5.5, w lokalizatorze internetowym Targeo.pl i jego mobilnej wersji Targeo.mobi oraz dla użytkowników usługi Drogowskaźnik w sieci komórkowej Plus. Informacje o zmianach na drogach będą aktualizowane co pół roku.

AutoMapa Traffic: System omijania korków na drodze

Czytaj więcej na technologie.gazeta.pl