Microsoft w Niemczech musi zapłacić grzywnę 9 mln euro

Niemiecki oddział Microsoftu musi zapłacić grzywnę za ustalanie sztywnych cen pakietu Office 2007 (w wersji Home i Student) ze sprzedawcami - orzekł BundesKartellamt, niemiecki urząd antymonopolowy.

Sprzeczne z niemieckim prawem jest porozumienie miedzy sprzedającym a detalistą co do przyszłych działań tego ostatniego. Pakiet Office 2007 był mocno reklamowany jesienią 2008 roku przez sprzedawców detalicznych dzięki finansowemu wsparciu Microsoftu. Wtedy zmówiono się co do ceny promocyjnych cen pakietu biurowego Microsoftu.

Microsoft zaakceptował wyrok i zamierza szybko zapłacić grzywnę.