TP dostarczy internet do polskich bibliotek

Grupa TP zapewni szerokopasmowy dostęp do Internetu wszystkim bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach. Sieć od TP ma pojawić się w 6700 placówkach.

TP współpracuje przy tym projekcie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

- Jesteśmy gotowi na ustalonych wspólnie zasadach, wyposażyć biblioteki w niezbędne urządzenia zapewniające dostęp do Internetu stacjonarnego lub w technologii CDMA oraz zapewnić wszystkim bibliotekom biorącym udział w programie bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu - deklaruje Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

98 proc. kraju w zasięgu

Do końca bieżącego roku zasięg CDMA ma objąć 98 proc. powierzchni kraju. Dzięki temu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów można zapewnić dostęp do Internetu nawet w najbardziej odległych bibliotekach i ich filiach.

30 proc. polskich bibliotek nie ma dostępu do sieci

Z wstępnych analiz wynika, że około 30 proc. bibliotek w Polsce nie ma dostępu do Internetu. Są to z reguły placówki położone z dala od ośrodków miejskich. TP niedługo podejmie rozmowy w celu ustalenia listy bibliotek, które zostaną objęte programem.

TP zapłaci rekordową karę za blokowanie dostępu do internetu?

Czytaj więcej na technologie.gazeta.pl