Wikipedia będzie miała nową licencję?

Fundacja Wikimedia chce przeprowadzić głosowanie, w którym wikipedyści zadecydują, czy treści publikowane w Wikipedii mają być publikowane na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa. Zniosłoby to wszelkie ograniczenia prawne, które są na treści encyklopedii nałożone.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony Wikipedii. Zalogowoani użytkownicy zobaczą ekran, zachęcający do udziału w głosowaniu. Do wyboru będą trzy opcje: "tak, jestem za zmianą", "jestem przeciw zmianie", "nie mam zdania, wstrzymuję się". Jeśli pomysł poprze więcej niż 50 proc. głosujących, zmiana zostanie przekazana Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

Do głosowania są uprawnieni ci wikipedyści, którzy przed 15 marca dokonali przynajmniej 25 edycji w dowolnym z projektów fundacji Wikimedia. Według kalendarza referendum rozpoczęło się 12 kwietnia 2009 roku, a zakończy się 3 maja.

Pomysł wprowadzenia zmian jest spowodowany ograniczeniami, jakie na treści Wikipedii nakłada licencja wolnej dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License, GNUFDL). Co prawda dzieło objęte licencją może być kopiowane i modyfikowane nawet bez wiedzy i zgody autora, jednak licencja ta nie jest w pełni kompatybilna z Creative Commons - uznanie autorstwa, który jest najpowszechniej używanym wolnym certyfikatem. Uniemożliwia to łączenie zawartości Wikipedii z innymi projektami fundacji na licencji CC-BY-SA 3.0, a także zewnętrznymi wolnodostępnymi treściami.

Ponadto GNUFDL nakazuje do każdego dzieła dołączyć pełny tekst licencji, co przy dystrybucji tekstu pisanego i multimediów jest bardzo uciążliwe, a czasem niemożliwe. Zmiana zniosłaby wszystkie te niedogodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wikipedii

Czytaj informacje o najnowszych technologiach