Wielki popyt na e-PITy

Jak podało Ministerstwo Finansów z systemu e-Deklaracji, czyli składania zeznania podatkowego drogą elektroniczną, skorzystało w tym roku ponad 89 tys. podatników.

System elektronicznych deklaracji podatkowych podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ministerstwo Finansów wprowadziło już w zeszłym roku. Z rozwiązania tego na szeroką skalę skorzystały firmy. Natomiast wśród osób fizycznych akceptacja tej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym była prawie zerowa - właśnie ze względu na konieczność posiadania e-podpisu. Roczne zeznania podatkowe za pośrednictwem e-Deklaracji złożyło wówczas jedynie 419 osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej ostatniej grupy użytkowników w bieżącym roku Ministerstwo Finansów przygotowało i udostępniło aplikację do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną bez e-podpisu. Zmiana ta szeroko otworzyła furtkę indywidualnym podatnikom - przez Internet swoje PIT'y wysłało aż 89 tys. osób.

Więcej na ten temat