Usługi szerokopasmowe ważniejsze niż... jedzenie i podróże

W czasach kryzysu gospodarczego konsumenci niechętnie ograniczają wydatki na usługi szerokopasmowe. Natomiast oszczędności spotyka się m.in. przy wydatkach na jedzenie w restauracjach oraz podróżach - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Alcatel-Lucent.

Badanie miało na celu ocenić wpływ recesji na usługi telekomunikacyjne. Wykorzystano w nim analizę statystyczną, aby przez porównanie względnej wartości szerokiej gamy płatnych usług ustalić, jakie priorytety przyznają konsumenci różnym wydatkom domowym w czasach kryzysu.

 

Usługi szerokopasmowe wydają się niemal całkowicie odporne na recesję . 84% konsumentów wskazuje je jako nieodzowną usługę sieciową, a zatem najmniej prawdopodobny cel cięć w wydatkach. Badania pokazały też, że więcej konsumentów na całym świecie zamierza wykupić i (lub) zmodernizować swoje usługi szerokopasmowe, nawet gdyby miało to oznaczać zmniejszenie innych wydatków.

 

W krajach rozwiniętych respondenci odnotowali również rosnącą zależność od sieci WWW jako źródła informacji, narzędzia biznesowego, sieci społecznościowej oraz miejsca rozrywki.

 

"Podczas gdy świat poszukuje sposobów na uporanie się z kryzysem gospodarczym oraz zmianą klimatu, nasze badania pokazują, że dostęp szerokopasmowy i gospodarka cyfrowa muszą być traktowane priorytetowo " - powiedział Tim Krause, dyrektor ds. marketingu w firmie Alcatel-Lucent.

 

Z badań wynika, że stosunek do dostępu szerokopasmowego jest w dużej mierze niezależny od regionu i statusu społecznego oraz materialnego, przy czym stosunek do gospodarki odróżnia konsumentów z krajów rozwiniętych i rozwijających się.

 

W krajach takich, jak Francja na przykład, konsumenci twierdzą, że kryzys finansowy miał bardziej negatywny wpływ na ich gospodarstwa domowe w porównaniu z konsumentami z innych krajów. Dla porównania - obywatele krajów rozwijających się patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż ci z krajów rozwiniętych.

 

Co ciekawe, wyniki globalnych badań przeprowadzonych przez Alcatel-Lucent wydają się pokrywać z danymi zawartymi w raporcie firmy Genius. Wynika z niego, że wydatki na żywność, stałe opłaty, leki oraz inne artykuły pierwszej potrzeby to dziedziny życia, w których polscy internauci najbardziej odczuwają skutki kryzysu finansowego. Więcej o raporcie firmy Genius w publikacji Co trzeciemu internaucie pogorszyła się sytuacja finansowa .

 

Więcej na ten temat >>