"Zero" zniknie z numerów telefonów

Już 30 września 2009 r. rozpocznie się proces związany z likwidacją prefiksu krajowego "0" ze schematu wybierania numerów. Wybieranie numerów tylko i wyłącznie z pominięciem "zera" będzie możliwe od 15 maja 2010 r. Z kolei nieco wcześniej "0" zniknie z prezentacji numeru.

Zmiana polega na rozpoczęciu od dnia 30 września 2009 r. procesu związanego z likwidacją prefiksu krajowego "0" ze schematu wybierania numerów, o czym Dziennik Internautów informował na początku lipca 2009 r.

 

Oznacza to, że w okresie od 30 września 2009 r. do 15 maja 2010 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą stopniowo wprowadzać zmiany w swoich sieciach i w tym okresie będą funkcjonować równolegle dwa schematy wybierania - z cyfrą "0" i bez cyfry "0" przed numerem krajowym .

 

Nie oznacza to jednakże, że w początkowym okresie każda centrala telefoniczna będzie zapewniała możliwość wybierania podwójnego schematu połączenia. Podwójny schemat wybierania zapewnią tylko i wyłącznie centrale z wdrożoną możliwością wybierania numeru krajowego bez cyfry "0".

 

Dla użytkownika stopniowe wprowadzanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zmian na centralach telefonicznych oznacza, że po 30 września 2009 r. wybierając numer bez prefiksu krajowego "0", uzyska on połączenie, jeśli jest dołączony do centrali, która zapewnia realizację połączenia z wykorzystaniem obu schematów wybierania (tj. w okresie przejściowym z prefiksem krajowym "0" i bez "0"). W przypadku wybrania numeru z cyfrą "0" zapewniona będzie bezpłatna automatyczna informacja słowna o zaistniałych zmianach , po której - zgodnie z zapisami rozporządzenia - połączenie może zostać rozłączone.

 

Należy zaznaczyć, że nie każde wybranie numeru z cyfrą "0" będzie gwarantowało usłyszenie stosownego komunikatu i rozłączenie połączenia. Informacja słowna będzie dotyczyć stopniowo coraz większej części takich wywołań - od co najmniej 1% na początku okresu przejściowego do 100% po jego zakończeniu; przy czym od dnia 1 stycznia 2010 r. będzie to dotyczyć odpowiednio od 15% do 20% wywołań, natomiast od dnia 1 marca 2010 r. od 45% do 50% wywołań.

 

Likwidacja cyfry "0" ze schematu wybierania, a tym samym koniec okresu przejściowego, nastąpi 15 maja 2010 r ., zaś do 15 stycznia 2011 r. nadal będzie zapewniona informacja słowna o zaistniałych zmianach, po której połączenie będzie rozłączone.

 

Kolejną zmianą wprowadzoną rozporządzeniem w sprawie Planu Numeracji Krajowej jest stopniowa likwidacja cyfry "0" w prezentacji numeru , która ostatecznie nastąpi 15 lutego 2010 r. Zmiana ta została wprowadzona m.in. w tym celu, aby numer prezentowany na wyświetlaczu telefonu był zgodny ze schematem wybierania realizowanym przez centralę telefoniczną obsługującą danego użytkownika.

 

UKE podkreśla, że dzięki rezygnacji z konieczności wybierania cyfry "0" przed numerem krajowym użytkownicy uzyskują uproszczenie sposobu wybierania numerów w połączeniach krajowych.

 

Więcej na ten temat >>