MCI Management SA: podsumowanie I półrocza 2009 r.

Po pierwszym półroczu 2009 r. MCI Management S.A. uzyskał zysk netto w wysokości 11,4 mln zł. Stanowi to 52,7% całkowitego wyniku z roku ubiegłego, zaś przychody firmy wyniosły 4259 tys. zł brutto.

Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła w I półroczu 2009 r. zysk netto na poziomie 11,4 mln zł, zaś wartość księgowa aktywów firmy , na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 306,6 mln zł i wzrosła o 12,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (272,5 mln zł).

 

W I półroczu 2009 r. pojawiły się przychody z zarządzania funduszami w wysokości 4259 tys. zł brutto.

 

W chwili obecnej MCI zarządza 21 spółkami. Z uwagi na poprawę i stabilizację sytuacji na rynku finansowym i giełdach, a także pozytywną ocenę realizacji rocznych celów MCI po I półroczu 2009 r. zarząd MCI zakłada wzrost wyniku jednostkowego netto na koniec 2009 r. o ponad 33% w stosunku do roku 2008 (21,5 mln zł), do poziomu ok. 28,7 mln zł.

 

Więcej na ten temat >>