Bezpłatny internet dla 200 gospodarstw w gminie Halinów

Crowley Data Poland zbuduje sieć szerokopasmową LMDS w ramach projektu "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów". Wartość kontraktu wynosi blisko 2,4 mln PLN. 85% tej kwoty gmina pozyska z funduszy unijnych.

Firma Crowley Data Poland zbuduje szerokopasmową sieć radiową w technologii LMDS (Local Multipoint Distribution Services) na zlecenie Urzędu Miejskiego w Halinowie. Projekt finansowany jest w ramach Działania 8.3 Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" . Jego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu blisko dwustu gospodarstwom domowym na terenie gminy Halinów.

 

- Sieci radiowe są perspektywicznym sposobem umożliwiającym łączność internetową na terenach o rozproszonej zabudowie. Wielofunkcyjna sieć LMDS daje również praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy - powiedział Dariusz Terlecki , Członek Zarządu Crowley Data Poland. - Spodziewamy się, że coraz więcej samorządów zdecyduje się na inwestycje w infrastrukturę dostępową, zwłaszcza że mogą one uzyskać znaczne dofinansowanie z funduszy europejskich.

 

Inwestycja ma jednak nie tylko wymiar społeczny ale również rozwojowy. Jak informują przedstawiciele Crowley, szerokopasmowa infrastruktura pozwoli w przyszłości na darmowe połączenia głosowe między jednostkami samorządu terytorialnego oraz będzie podstawą planowanego systemu miejskiego monitoringu wizyjnego.

 

UE przeznaczyła dla naszego kraju 314 mln euro na podobne przedsięwzięcia. Ich zadaniem jest zapobiegać zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród niezamożnych mieszkańców państw członkowskich. Projekt dla gminy Halinów jest jednym z pierwszych, realizowanych w ramach tego programu. Wartość zamówienia, które zostanie wykonane do końca listopada 2009 r., wynosi 2 388 516 PLN.

 

Więcej na ten temat >>