Policja źle rozdzieliła komputery?

Polska policja ma jeden komputer na dwóch funkcjonariuszy, ale co jakiś czas pojawiają się głosy, że sprzętu jest zbyt mało. Możliwe, że maszyny zostały źle rozdzielone na poszczególne jednostki. Komendant Główny Policji zlecił analizę, która ma to ustalić.

Z informacji Policji wynika, że obecnie posiada ona łącznie 55746 komputerów. Liczba ta obejmuje 28590 komputerów PC, 7496 laptopów oraz 19660 stanowisk dostępowych. Średnio wypada jeden komputer na dwóch funkcjonariuszy. Jest to wynik lepszy niż chociażby w Niemczech i wielu innych krajach europejskich.

 

Mimo to sprzętu czasem brakuje. Być może problem ten zostanie rozwiązany kiedy uda się ustalić, w jakich jednostkach i na jakim szczeblu maszyn jest za mało, a gdzie jest ich za dużo. Komenda Główna Policji poinformowała , że zlecono dokonanie stosownej analizy.

 

Oczywiście ilość nie zawsze przekłada się na jakość. W przeszłości funkcjonariusze skarżyli się na stare, zawieszające się maszyny . Niektórzy przynosili własny sprzęt z domu. Trudno powiedzieć, czy sytuacja do tej pory się poprawiła. Trzeba jednak mieć świadomość, iż samo posiadanie 55 tys. komputerów nie oznacza, że posiada się wiele maszyn zdolnych do efektywnej pracy.

 

Warto dodać, że sprzęt komputerowy używany przez Policję obejmuje także mobilne terminale przenośne. Służą one do szybszej weryfikacji danych osoby zatrzymanej, znacznie usprawniając pracę funkcjonariuszy w terenie. Łącznie do dyspozycji policjantów jest 14281 terminali mobilnych, w tym 2200 przewoźnych i 12081 noszonych.

 

Po raz pierwszy mobilne terminale noszone zostały zaprezentowane w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2008 roku. Są to urządzenia przypominające wyglądem telefon komórkowy. Mogą współpracować z komputerem poprzez stację dokującą oraz przyjmować dane wprowadzane z pomocą własnego czytnika kodów kreskowych i klawiatury.

 

Dzięki terminalom mobilnym możliwe jest sprawdzenie i potwierdzenie informacji o osobach, pojazdach, dokumentach i rzeczach. Funkcjonariusze mogą dokonywać sprawdzeń w następujących bazach danych: PESEL, REGON, KSIP (Krajowy Sysytem Informacyjny Policji), SIS (System Informacji Schengen), Noe.NET (Centralna Baza Osób Pozbawionych Wolności), CEK (Centralna Ewidencja Kierowców), CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), ZSE (Zintegrowany System Ewidencyjny Komendy Głównej Straży Granicznej).

 

Więcej na ten temat >>