ZUS: aktualizacja programu Płatnik

Wczoraj na stronach ZUS opublikowano aktualizację programu Płatnik. Pakiet może być instalowany wyłącznie na wersję 7.03.001. Konieczność aktualizowania programu dotyczy tylko niektórych płatników składek.

Pobierz program Płatnik . Jak informuje ZUS , najnowsza wersja Płatnika - 7.03.002 , powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na stronach ZUS można pobrać Płatnika oraz zapoznać się z wykazem zmian merytorycznych w najnowszej wersji. Nie jest przewidziana dystrybucja pakietu aktualizacyjnego na płytach CD-ROM.

Aktualizację powinni zainstalować płatnicy dokonujący od 1 września 2009 r. rozliczeń składek za osoby ubezpieczone, pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Ponieważ konieczność aktualizacji nie dotyczy wszystkich płatników, począwszy od 1 września 2009 r. dokumenty ubezpieczeniowe mogą być przygotowane zarówno w wersji 7.03.001, jak i 7.03.002 Płatnika.

Więcej na ten temat >>