Comarch: wyniki finansowe za I półrocze 2009

18% wzrost przychodów do 323 mln PLN i spadek wyniku operacyjnego do poziomu 18,7 mln PLN, to wyniki z jakimi Comarch S.A. kończy I półrocze 2009 roku. W tym okresie 50% przychodów Grupy Comarch pochodziło z zagranicy.

W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Comarch osiągnęły wartość 323,5 mln PLN i były większe o 49,2 mln PLN, to jest o 18%, niż w I półroczu ubiegłego roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wyniósł 7,1 mln PLN.

 

W przypadku sprzedaży zagranicznej Grupa Comarch odnotowała wzrost o 111,2 mln PLN, czyli o 221,9% w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 roku.

 

Szczególne znaczenie dla Grupy Comarch ma obecnie sprzedaż do klientów z obszaru DACH, która stanowi 32,3% całości przychodów ze sprzedaży. Wartość kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień na 2009 rok wynosi 118,0 milionów zł i jest wyższa o 17,2% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa odnotowała wzrost sprzedaży do klientów z sektora Telekomunikacja, Media, IT (wzrost o 22,1 mln PLN, czyli 48,7%). Wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpił również w przypadku sektora MSP na rynku polskim (wzrost o 12,0%) oraz sektora Przemysł & Utilities (wzrost o 5,0%).

 

Więcej na ten temat >>