YouTube walczy z przemocą wobec kobiet

Młodzi twórcy filmów z Europy mogą wziąć udział w walce z jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Wystarczy, że stworzą i opublikują na YouTube krótkie filmy nawołujące do zaprzestania przemocy wobec kobiet

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Włoska Izba Deputowanych i przedstawiciele YouTube, we współpracy z Radą Europy i Studiem Filmowym Cinnecita, ogłosili konkurs filmowy. Inicjatywa zachęca młodych twórców do poruszania tematu przemocy wobec kobiet , nie tylko fizycznej i seksualnej, ale też takich ukrytych form, jak przemoc emocjonalna, prześladowanie, mobbing, dyskryminacja, zastraszanie i odbieranie środków do życia.

 

Od 15 września do 1 grudnia młodzi filmowcy z 11 krajów europejskich, w tym z Polski, mogą tworzyć krótkie filmy nawołujące do zaprzestania przemocy wobec kobiet i zamieszczać je w kanale "Akcja dla Kobiet " serwisu YouTube . Można tam również wziąć udział w krótkiej ankiecie, która ma pomóc w ocenie świadomości problemu.

 

- W Polsce przemoc wobec kobiet to duży problem, o którym za mało mówimy. A pojawiające się informacje często pełne są stereotypów, naiwne i mało skuteczne. Brak świeżego i nowoczesnego języka przekazu, który dotarłby do osób doznających krzywdy, ale także do świadków przemocy, którzy mogliby podjąć interwencj ę - mówi Renata Durda , kierownik Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Od 18 grudnia do 15 stycznia 2010 roku społeczność YouTube wybierze zwycięski film w drodze głosowania na jednego z 10 finalistów. Pod koniec stycznia 2010 ogłoszony zostanie zarówno zwycięzca konkursu, jaki i wyniki prowadzonych wcześniej badań świadomości obecności problemu.

 

Nagrodą w konkursie będzie pokaz filmu podczas jednego z głównych międzynarodowych festiwali filmowych. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają 8-tygodniowe staże we włoskich firmach producenckich.

 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża także włączy się w akcję umieszczając na YouTube filmy edukujące widzów w kwestii przemocy wobec kobiet. Będzie również zachęcać użytkowników do samodzielnego włączenia kamery i uczestnictwa w konkursie.

 

Kraje uczestniczące w akcji: Włochy, Czechy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Polska , Rosja, Hiszpania i Szwecja.

 

Więcej na ten temat >>